G.3

G.3-snus-logga

För drygt 150 år sedan lanserade man General som lössnus. På 80-talet kom Generals andra generation, portionssnuset. G.3 är den tredje generationen – med helt nya egenskaper. Kolla in exempelvis General G.3 Extra Strong Slim White Portionssnus.Swedish Match