XR Mint

XR Mint Slim White har ljus tobakskaraktär med tydliga inslag av pepparmint, samt aningen eukalyptus och ceder.

Endast ett sökresultat

Endast ett sökresultat