Snus

Snus är en tobaksprodukt som innehåller nikotin. Det ursprungliga snuset var torrt och man använde det som luktsnus genom att man sniffade upp det i näsan. Dagens snus består av en finmalen tobak som har blivit behandlat med koksaltslösning och natriumkarbonat. Exempel på kända varumäre XR, One Snus, Kaliber Snus, Knox, Granit