Vape

Vape eller e-cigg är en batteridriven maskin som förångar vätska. Vätskan som blir förångad har många namn t.ex. e liquid, e-vätska, e-juice. Dessa vätskor innehåller nikotin men det finns även möjlighet att välja en helt nikotinfri evätska. Det är viktigt att veta att en e-cigg inte förbränner utan endast förångar. Vont To-Go Breezy Watermelon Engångspod