Lössnus

Lössnus är ett klassiskt snus som har varit verksamt sedan år 1822. Ingredienserna varierar allt efter varumärke men standard är oftast tobak, vatten, salt och natriumkarbonat. Ettan Lössnus